25 april 2018
nieuws

Met de bijdrage van de VriendenLoterij steunt Stichting DOEN jaarlijks circa 40 sociale ondernemingen die dagbesteding of een leer-/werkplek bieden aan mensen die op de reguliere arbeidsmarkt lastig aan een baan komen. En dat is belangrijk, want DOEN gelooft in een sociale wereld waarin iedereen mee kan doen. Om de aandacht voor sociale ondernemingen te vergroten neemt onze Programmamanager Reineke Schermer vandaag deel aan het rondetafelgesprek over sociale ondernemingen, georganiseerd door de Tweede Kamer.

Het rondetafelgesprek, dat plaatsvindt in Den Haag, heeft tot doel om de kansen en belemmeringen voor sociaal ondernemers in beeld te brengen. Het gesprek richt zich op welke belemmeringen er zijn in financiering en regelgeving, hoe overheden omgaan met sociale ondernemingen in hun beleid en welke kansen er zijn om meer ruimte te geven aan sociale ondernemingen.

Naast onze eigen programmamanager en de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat nemen ook verschillende lokale en provinciale overheden en een aantal sociale ondernemers deel aan het gesprek.

Onder de sociale ondernemers bevinden zicht partners van DOEN, zoals The Colour Kitchen en Thuisafgehaald. Horecaonderneming The Colour Kitchen geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer een kans. De sociale onderneming leidt ze in hun horecabedrijven, bedrijfs- en partycatering op tot horecaprofessionals met een diploma. Daarna helpen zij deze mensen zoveel mogelijk verder op weg naar een baan.
Thuisafgehaald is een online platform waarmee buurtgenoten bij elkaar maaltijden kunnen afhalen, wat leidt tot meer betrokkenheid en samenhang in de buurt.
Beide partners zijn een succesvol voorbeeld van sociaal ondernemen.

Hoewel de aandacht voor sociaal ondernemen toeneemt en veel van deze ondernemingen er goed in slagen mensen weer mee te laten doen, kent dit ondernemen ook nog een hoop uitdagingen. Tijdens het rondetafelgesprek hoopt DOEN deze uitdagingen te adresseren en samen met de betrokken partijen na te denken over de toekomst van sociaal ondernemen. Het belooft een veelbelovende middag te worden!

Lees hier het volledige position paper dat DOEN indiende voor het rondetafelgesprek: