Batalo East

Het Oegandese dansplatform Batalo East slaat een brug tussen traditionele en eigentijdse, urban dansstijlen. Door ook jonge dansers te betrekken probeert het platform verschillende leefwerelden en jong en oud met elkaar te verbinden.

Oeganda is een cultureel zeer divers land en regio’s verschillen sterk van elkaar. Mensen die niet in de stad wonen worden vaak geconfronteerd met kunstvormen, rolmodellen en ideeën die niet of nauwelijks aansluiten bij hun eigen realiteit. Batalo East verbindt traditionele dansvormen aan eigentijdse dansvormen en verbindt verschillende groepen mensen en leeftijden aan elkaar.

  • Organisatie

  • Batalo East