Een theaterstuk en advocacy campagne die een stem geven aan slachtoffers van oorlogsmisdaden in Noord-Uganda. Het stelt de huidige "peace and reconcilition" benaderingen in Oost-Afrika aan de kaak, waarbij een grote nadruk ligt op vergeving van oorlogsmisdadigers en weinig aandacht is voor de slachtoffers.
Hoewel de officiele afloop van de oorlog in N-Uganda al jaren geleden is, is dit thema zeer urgent. Het onderwerp is nog steeds onderbelicht is en het beinvloed nog dagelijks het leven van vele individuen. De combinatie van theater van hoge kwaliteit met een duidelijk maatschappelijk engagement is zeer uniek in Ugandese context en kan als belangrijk voorbeeld in de culturele sector gelden.

Organisatie Silent Voices Uganda
Uit de bijdrage van: Nationale Postcode Loterij