Arts Collaboratory is een zelfgeorganiseerd ‘ecosysteem’ van 25 onafhankelijke beeldende kunstorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, met een focus op sociale verandering. Binnen een ecosysteem worden alle levende en niet-levende organismen met elkaar verbonden. Arts Collaboratory verbindt niet alleen de organisaties zelf, maar ook alle waarden, kennis en contacten die de organisaties meebrengen.

DOEN is onderdeel van dit netwerk en draagt bij via financiering, haar netwerk en kennis. De 25 partners werken gezamenlijk aan versteviging van elkaars organisatie, activiteiten  en netwerken. Zij richten zich op maatschappelijke thema’s die hen verbinden, zoals klimaatverandering, het verloren gaan van bestaande sociale structuren door (te) snelle modernisering, conflict en de ontwikkeling van steden. Door het inzetten van kunst worden er nieuwe perspectieven geboden op deze maatschappelijke thema’s. Deze perspectieven worden samen ontwikkeld en vanuit de mensen om wie het gaat.

Een mooi voorbeeld is het Kameroense Doual’art. Deze organisatie werkt al jaren samen met kunstenaars en bewoners in vier wijken in de stad Douala. Door deze langdurige samenwerking zijn er veel kunstzinnige en praktische verbeteringen in de wijken aangebracht. Bijvoorbeeld Le Jardin Sonore (‘de muziektuin’) van kunstenaar Lucas Grandin: een groene ontmoetingsplek met junglevegetatie en oliedrums die bij regen een klankspel laten horen. De bewoners bezoeken de tuin om zich terug te trekken uit de drukke stad waar rust en groen zeer zeldzaam zijn.

Een andere partner van het Arts Collaboratory netwerk is Raw Material Company (Dakar, Senegal). De Raw Academy is een postdoctorale opleiding voor kunstenaars, critici en curatoren. Het programma vindt twee keer per jaar gedurende 10 weken plaats en geeft kunstenaars de ruimte voor onderzoek, productie en expositie, zowel in traditionele vormen (lezingen en workshops) als in hedendaagse vormen (dagdromen en gastronomie). RAW Academy wil relevante politieke en culturele vraagstukken in de hedendaagse kunst bespreekbaar maken.

In Zuid Amerika is Crater Invertido een belangrijke  partner van het netwerk. Crater Invertido is een kunstenaars coöperatie in een arbeiderswijk in Mexico Stad. Samen met kunstenaars, activisten, journalisten en bewoners ontwikkelt het nieuwe vormen van zelf-educatie, zelf-organisatie en ideeën voor een andere mogelijke toekomst. Dit is erg belangrijk in het door dictatuur en geweld overheerste Mexico, waar burgers steeds minder vrijheden en bewegingsruimte krijgen.

Arts Collaboratory werd in 2007 opgezet door Hivos en Stichting DOEN. Het doorliep sindsdien verschillende fasen, en is sinds 2016 een onafhankelijk en zelfgeorganiseerd ecosysteem. Aangezien Arts Collaboratory in een overgangsfase verkeert is het nu niet in staat nieuwe leden toe te laten. Dit is in de toekomst wel de bedoeling. Stichting DOEN is op dit moment bezig met de invulling van financieringsmogelijkheden voor organisaties die aansluiten bij de prioriteiten van Arts Collaboratory. Dit vervangt het Arts Collaboratory  projectenfonds dat DOEN beheerde in samenwerking met Hivos. Meer informatie hierover verschijnt in december 2016 op deze website.

Organisatie Arts Collaboratory
Uit de bijdrage van: Nationale Postcode Loterij