Het BankGiro Loterij Fonds ondersteunt verrassende, culturele initiatieven in Nederland die een breed publiek aanspreken. Het fonds gelooft namelijk dat kunst en cultuur een antwoord kan geven op een aantal urgente sociale, economische en ecologische vraagstukken in onze samenleving. Het BankGiro Loterij Fonds is onderdeel van Stichting DOEN.

Heb jij een inspirerend cultureel initiatief in Nederland? Via www.bankgiroloterijfonds.nl kun je een aanvraag DOEN bij dit fonds.

Bekijk hier een aantal verrassende initiatieven die eerder ondersteund zijn.

Het BankGiro Loterij Fonds werkt graag samen met inspirerende pioniers die voorop lopen, risico’s durven nemen én verandering veroorzaken. Voor deze ambassadeurs van de verbeelding wil het fonds een plek zijn waar zij kunnen aankloppen met hun innovatieve ideeën en voorstellen. Omdat zij oude structuren doorbreken en met hun enthousiasme en passie ervoor zorgen dat nieuwe perspectieven ontstaan op bestaande problemen. Dat doen ze niet alleen, maar juist met actieve participatie van publiek en bezoekers.

Cultuur speelt een waardevolle rol bij inclusie van mensen
Er zijn nog te veel mensen in onze samenleving die aan de kant staan. Zij komen om verschillende redenen minder of helemaal niet in aanraking met kunst. Dat wil het BankGiro Loterij Fonds veranderen door de condities en voorwaarden voor deze mensen om deel te nemen aan cultuur en aan de samenleving als geheel te verbeteren. Dit zorgt ervoor dat individuen en groepen een stem krijgen én toegang tot voorzieningen, kennis, ervaringen en gedachten in de samenleving. Cultuur speelt hierbij een waardevolle rol.

Culturele instellingen en kunstenaars zetten verbeeldingskracht in
Naast kunst toegankelijk maken voor iedereen richt het fonds zich ook op ‘Social Practice’. Dit is een kunstpraktijk waarbij veranderingen in de samenleving de aanleiding vormen voor projecten. Culturele instellingen en kunstenaars zetten hun verbeeldingskracht in om vanuit een persoonlijke, onbevangen blik én sociale betrokkenheid projecten of processen vorm te geven. Vaak werken ze pro-actief en zoeken ze naar manieren om mensen te betrekken buiten de gebaande paden om. ‘Social practitioners’ veranderen op een eigenzinnige manier de regels van het spel, op grote en kleine schaal. Hierbij ontstaat er een andere relatie tussen maker, publiek en andere betrokkenen. Zo krijgt het publiek een nieuwe kijk op de wereld.

Onderdeel van een grotere beweging
De cultuurprojecten van het BankGiro Loterij Fonds zijn daarom vaak onverwachte experimenten, die de bestaande structuur van de culturele sector duurzaam beïnvloeden. Ze hebben daadwerkelijk impact! Het zijn projecten die onderdeel zijn van een grotere beweging. Niet alleen binnen de culturele sector, maar óók daarbuiten. Alleen zo kan kunst het publiek, in de breedste zin van het woord, andere perspectieven bieden. En daarmee de regels van het spel ook echt veranderen.