Wat we DOEN

Groen, Sociaal en Creatief

Als financier helpt Stichting DOEN voorlopers die een groenere, socialere en creatievere samenleving willen maken, waarin:

  • de capaciteit van de planeet het uitgangspunt is (‘groen’);
  • iedereen kan meedoen, waar mensen samenwerken en elkaar helpen met respect voor individuele behoeftes en mogelijkheden (‘sociaal’);
  • kunst en cultuur een centrale plaats innemen vanuit de overtuiging dat een samenleving niet zonder kan (‘creatief’).

DOEN steunt initiatieven die zich richten op één van deze drie thema's. Binnen deze thema's hebben wij programma's die zich op specifieke sectoren richten.

Daarnaast focussen we ons in 2019 en 2020 op het speerpunt 'Klimaat en Voedsel'. Vanuit dit speerpunt steunen we groene, sociale en creatieve 'voedselvoorlopers' die de transitie naar een nieuwe voedselsysteem, goed voor mens en planeet, mogelijk maken. Bekijk hier ons portfolio.

Groen

DOEN wil bijdragen aan een groene en innovatieve economie waarin inspirerende ondernemingen werken aan een betere wereld voor mens en milieu. Deze ondernemingen zetten zich actief in om de hele keten van inkoop tot en met verkoop duurzaam te veranderen en groener te maken. Om impact te bereiken is financiële winst een randvoorwaarde, geen doel op zich.

Sociaal

DOEN gelooft in een sociale samenleving waarin iedereen kan meedoen. Daarom ondersteunen we initiatieven die kwetsbare mensen (weer) een plek geven in onze maatschappij. Een plek waar zij kunnen werken, zich kunnen ontwikkelen en onderdeel voelen van de samenleving. Dat zorgt voor persoonlijke ontwikkeling en betrokkenheid bij elkaar en de omgeving. DOEN is altijd op zoek naar sociale initiatieven met een ondernemende, creatieve en innovatieve aanpak.

Creatief

DOEN gelooft in de kracht van creativiteit in de samenleving. Kunst en cultuur verwondert het publiek en confronteert en verbindt mensen. Vaak is creativiteit de motor voor verandering omdat het mensen uitdaagt om voorbij het bestaande te denken.