Goede Doelen Loterijen

In 1991 wordt Stichting DOEN opgericht door de Nationale Postcode Loterij met als opdracht in het verlengde van en aanvullend op de loterij, organisaties te steunen op het gebied van mens en natuur. Sinds 1998 ontvangt Stichting DOEN ook een jaarlijks bijdrage van de VriendenLoterij. En sinds 2004 is Stichting DOEN ook begunstigde van de BankGiro Loterij.

Uit de netto-opbrengst 2017 van de Nationale Postcode Loterij ontvangt Stichting DOEN een bedrag van 22,5 miljoen euro. Met deze bijdrage ondersteunen wij initiatieven binnen de volgende programma’s: Duurzaam Voedselsysteem, Duurzame Energie, Circulair Ondernemen, Cultuur Internationaal en Vernieuwende Bewonersinitiatieven. Daarnaast gaat er een bijdrage naar DOEN Participaties BV, de investeringsmaatschappij van DOEN.

Uit de netto-opbrengst 2017 van de BankGiro Loterij ontvangt het BankGiro Loterij Fonds, onderdeel van Stichting DOEN, een bedrag van 4,2 miljoen euro voor cultuur projecten in Nederland.

Uit de netto-opbrengst 2017 van de VriendenLoterij ontvangt Stichting DOEN een bedrag van ruim 3 miljoen euro voor het programma Sociaal Ondernemen in Nederland.

De Nationale Postcode loterij
De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om organisaties te steunen die werken aan een rechtvaardige en groene wereld. Vijftig procent van de totale inleg van de Nationale Postcode Loterij is bestemd voor het goede doel.  Inmiddels is de Postcode Loterij uitgegroeid tot de grootste goededoelenloterij van Nederland en steunt zij 112 goededoelenorganisaties. Over 2017 is er een recordbedrag van 357 miljoen euro aan deze organisaties uitgekeerd. Sinds 2005 is het format van de Postcode Loterij ook actief in het Verenigd Koninkrijk en Zweden, waar de People’s Postcode Lottery en de Svenska PostkodLotteriet fondsen werven voor goede doelen.

BankGiro Loterij
De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland: de helft van de afdracht gaat naar cultuur.
De BankGiro Loterij kan, dankzij haar deelnemers, 78 culturele instellingen in Nederland steunen. Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld belangrijke kunstwerken aankopen, die een bijzondere aanvulling zijn op hun collectie, of restauraties verrichten. Dit jaar heeft de loterij een mooi bedrag van maar liefst 74,8 miljoen euro verdeeld over culturele organisaties in Nederland.

VriendenLoterij
De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook steunt zij mensen in hun ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. Loterijdeelnemers hebben de mogelijkheid om voor een zelfgekozen goed doel mee te spelen. Inmiddels speelt bijna een half miljoen Nederlanders mee voor 50 goede doelen en ruim 3.300 clubs en verenigingen in Nederland. Uit de opbrengst van 2017 is ruim 58,9 miljoen euro uitgekeerd aan goede doelen, clubs en verenigingen die zich richten op gezondheid en welzijn van mensen.

Projecten gefinancierd vanuit extra trekkingen

Organisaties die gesteund worden door de Nationale Postcode Loterij, de VriendenLoterij of de BankGiro Loterij kunnen voor bijzondere initiatieven in aanmerking komen voor extra financiële steun. Het geld daarvoor komt uit de opbrengst van de Extra Trekkingen. Stichting DOEN kan voor deze Extra Trekking een aanvraag indienen bij de betreffende loterij.
Hieronder staan de Extra Trekking projecten van DOEN in de afgelopen jaren.

VriendenTuinen
Samen Online Nederland
Alzheimer Experience
MusemApp
De Belevenis
Wereldrestaurant van Wereldmuseum Rotterdam