3 oktober 2018
nieuws

Stichting DOEN is op zoek naar innovatieve voorlopers in Nederland en Oost-Afrika die hard werken aan een eerlijk en duurzaam voedselsysteem en/of een nieuwe en circulaire economie in de praktijk brengen.

Duurzaam Voedselsysteem

Om de groeiende populatie op een duurzame manier te voeden en de ecologische impact te verminderen is een transitie nodig. Dit vraagt om meer duurzame alternatieven, minder impact van landbouw en veeteelt op het klimaat en een grotere bijdrage van de landbouw aan inclusieve economische en sociale ontwikkeling. Wij willen de omslag naar een duurzaam, eerlijk en inclusief voedselsysteem versnellen en zijn daarom op zoek naar duurzame voedselpioniers in Nederland en Oost-Afrika om hun initiatief groter, zichtbaarder en sterker te maken.

Ben of ken jij zo’n pionier? Vraag dan onze steun aan of lees meer.

Circulair Ondernemen

Om uitputting van de aarde en klimaatverandering tegen te gaan zijn ingrijpende veranderingen noodzakelijk. Wat we nodig hebben is een herstellende en circulaire economie die rekening houdt met de draagkracht van de aarde en met de basisbehoeften van alle mensen. Die de focus op uitsluitend financieel economische groei achter zich laat. Wij willen de omslag naar een circulaire, solidaire en herstellende economie versnellen en zijn daarom op zoek naar duurzame en sociale pioniers in Nederland en Oost-Afrika om hun initiatief groter, zichtbaarder en sterker te maken.

Ben of ken jij zo’n pionier? Vraag dan onze steun aan of lees meer.