Stichting DOEN ondersteunt Wad van Waarde: ontwikkeling van vlasteelt in het Waddengebied

Nieuwsoverzicht

Een oplossing voor het tegengaan van (wegwerp)plastics is het ontwikkelen van materialen die biologisch, of door zeewater, afbreekbaar zijn. De herintroductie van de vlasteelt in het Waddengebied door het project Wad van Waarde, een initiatief van House of Design, draagt hieraan bij. Vlas is een natuurlijke grondstof dat gebruikt wordt voor de productie van linnen. Door vlas in het Waddengebied te verbouwen levert het een belangrijke toegevoegde waarde aan de biodiversiteit in het gebied en biedt het een ander verdienmodel voor boeren. Daarnaast is linnen een belangrijk alternatief voor traditionele (synthetische)materialen in de textielsector. Door herintroductie van vlas wordt het regionaal produceren weer mogelijk gemaakt en wordt de afhankelijkheid van andere landen kleiner (zoals bij de productie van katoen). En zo krijgt het Wad meer waarde.

Samen met ontwerpers, ondernemers, beleidsmakers, docenten en onderzoekers werkt House of Design nauw samen met partners aan duurzame en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Met het initiatief ‘Wad van Waarde’ ontwikkelen ze natuurlijke en herbruikbare alternatieven voor plastic producten die vaak in de Waddenzee belanden, denk aan brood- en groentezakken, plastic bekers, eenmalige verpakkingen, divers textiel en vissershandschoenen.

Freija Vermeer, programmamanager DOEN: “Door aansprekende producten te maken en te werken met grondstoffen en duurzame en sociale ketens, stimuleert House of Design samen met de partners in ‘Wad van Waarde een lokale maakindustrie in het Waddengebied die mensen perspectief biedt op werk, dat goed is voor het milieu en past in de transitie naar een circulaire economie.”

Lokaal waardenketenmodel

Wad van Waarde werkt met het lokaal waardeketenmodel van House of Design dat is ontwikkeld door oprichter Eileen Blackmore. Dit model laat, naast productie, ook het belang van onderwijs en ontwerp zien. Het model helpt om de transitie naar een lokale en circulaire maakindustrie vorm te geven en te bestendigen. Het laat in één oogopslag zien welke schakels ze moeten verbinden rondom een product of dienst en ook welke doelen ze daarmee bereiken voor de maatschappij en het milieu.

Samenwerkingen

Wad van Waarde is een meerjarig programma van House of Design, Ecoras, It Erfskip, Vanhulley, TCNN, Friesland College, NHL Stenden, Van de Bilt zaden en vlas, Reblend, HuisVeendam, Agrarisch Collectief Waadrâne en Enschede Textielstad.

House of Design werkt voor dit project samen met verschillende DOEN-partners, zoals Loop.a Life, Reblend, Vanhulley en de CraftsCouncil. Samen versterken en versnellen ze de beweging naar circulair ondernemerschap.

Meer weten? Kijk op www.wadvanwaarde.nl