16 maart 2020
nieuws

For english see below

Veel van onze partners worden op de korte of lange termijn getroffen door maatregelen die genomen zijn om het Coronavirus te bestrijden. DOEN en DOEN Participaties zijn solidair met jullie! Wij zullen op maat beoordelen of wij iets voor jullie kunnen betekenen. Waar mogelijk zullen wij hier met andere fondsen en financiers optrekken.

DOEN blijft voorlopers ondersteunen
Conform onze missie zullen wij ook in deze tijd, waarin vergaande maatregelen de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen proberen te gaan, voorlopers blijven ondersteunen in het realiseren van een groene, sociale en creatieve samenleving.

Dat betekent dat wij nieuwe aanvragen die via de website binnen komen, blijven beoordelen en waar passend zullen financieren. Het kan wel zijn dat het behandelen van een aanvraag langer duurt dan gebruikelijk.

Bereikbaarheid DOEN en DOEN Participaties
Sinds vrijdag 13 maart 2020 werkt het hele DOEN-team vanaf huis. Daarom zijn wij het beste per mail bereikbaar:
Stichting DOEN: doen@doen.nl
DOEN Participaties: info@doenparticipaties.nl
Of per e-mail van de vaste contactpersoon.

Laten we met elkaar zoeken naar mogelijkheden om positief uit deze situatie te komen. DOEN blijft als fonds van de Goede Doelen Loterijen voorlopers ondersteunen, juist nu!

Anneke Sipkens en Idriss Nor
Directie Stichting DOEN


Solidarity during COVID19 crisis

Many of our partners are affected in the short or long term by measures taken to limit the spread of the Corona virus. We at The DOEN Foundation and DOEN Participaties stand by you! We will individually review if we can be of any assistance to you. If possible we will cooperate with other funds and financers.

DOEN continues to support pioneers
In accordance with our mission we will continue to support pioneers in their crucial work; realizing more green, socially inclusive and creative societies worldwide.

This means we will also continue to review new applications for funding through our website although it may take longer than usual before you hear from us.

Service DOEN and DOEN Participaties
Since Friday March 13 our DOEN team works from home. Therefore they are best be reached via email:
The DOEN Foundation: doen@doen.nl
DOEN Participaties: info@doenparticipaties.nl
Or via email per individual DOEN program manager.

Let’s stay positive and support each other during these exceptional times. DOEN will continue to support pioneers as a fund of the Dutch Charity Lotteries, especially now!

Anneke Sipkens en Idriss Nor
Executive Board The DOEN Foundation