Reactie DOEN naar aanleiding van de publicatie van Follow the Money

Nieuwsoverzicht

(aangepast d.d. 1 maart 2019)

Stichting DOEN heeft kennis genomen van het artikel van Follow the Money waarin onder meer de rol van DOEN bij Qurrent wordt belicht in de periode dat DOEN aandeelhouder was (2011-2018). FTM beweert dat er ‘via een constructie 20 miljoen goededoelengeld naar Feyenoord’ zou gaan. Dit is pertinent onjuist. Graag zetten wij dat hierbij recht.

Qurrent
DOEN is met Qurrent gestart vanuit de doelstelling om de energiesector te verduurzamen en zo klimaatverandering tegen te gaan. Qurrent was het eerste energiebedrijf dat ervoor koos niet te verdienen aan het leveren van energie. Qurrent helpt klanten energie besparen en zelf op te wekken, of als dat niet voldoende is, hen 100% Nederlandse duurzame energie te leveren. Het ontwikkelde voor klanten verschillende innovaties (energie tegen inkoopprijs, windtegoed, Buurtmolen, slim energiecontract) die zijn overgenomen door de markt. Qurrent werd in 2018 voor het vijfde jaar op rij door de Consumentenbond uitgeroepen tot groenste energiebedrijf van Nederland. Bovendien is de Qurrent Coöperatie in een paar jaar tijd uitgegroeid tot de grootste energie coöperatie van Nederland, een beweging van 120.000 leden die samen energie opwekken.

DOEN is er trots op dat, met behulp van het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij, Qurrent al zeven jaar een voorbeeld van innovatie in de energiemarkt is. En ja, DOEN heeft moeten investeren om dat te bereiken, dat spreekt voor zich. Dat is de consequentie als je kiest voor het ondernemerschap waarmee DOEN haar doelstellingen wil realiseren. DOEN heeft voor Qurrent een nieuwe eigenaar gevonden die met de nieuwe schaalgrootte en marktpositie de door DOEN zo gewenste versnelling van de energietransitie kan doorzetten. DOEN zal overigens de opbrengsten uit de verkoop van Qurrent aan Greenchoice (EUR 20 miljoen) opnieuw inzetten om initiatieven te steunen die de energietransitie versnellen. Want dat is helaas nog altijd hard nodig.

Partnerschap Qurrent met Feyenoord
Het is pertinent onjuist dat er 20 miljoen ‘goede doelen geld’ naar Feyenoord vloeit.

1. Er is nooit geld vanuit DOEN naar Feyenoord gegaan. DOEN heeft bij de start van het partnerschap weliswaar een garantie aan Feyenoord tot 2021 afgegeven, maar Feyenoord heeft die garantie nooit gebruikt. FTM doet echter voorkomen dat het bedrag dat DOEN had gegarandeerd ook daadwerkelijk is uitbetaald aan Feyenoord. Hier is echter nooit sprake van geweest. Toen in het najaar van 2018 de nieuwe eigenaar van Qurrent, Greenchoice, besloot het partnerschap met Feyenoord aan het einde van dit seizoen (2018/2019) te beëindigen, twee jaar eerder dan overeengekomen, trad direct de initiële afspraak in werking dat DOEN en Feyenoord in dat geval samen op zoek zouden gaan naar een nieuwe sponsor. Alleen als dat niet zou lukken dan zou DOEN voor de resterende betaling instaan. Dit is dus nooit het geval geweest.

2. Vandaag heeft Feyenoord overigens aangekondigd dat Droomparken vanaf komende seizoen de nieuwe hoofdpartner is van Feyenoord. Hiermee komt het partnerschap tussen Qurrent en Feyenoord dus twee jaar eerder ten einde.

3. De uitgaven die Qurrent heeft gedaan om de naamsbekendheid te vergroten zijn pure marketing kosten, zoals start ups wel vaker kosten maken voor marketing en het bouwen aan naams-bekendheid. Qurrent heeft er in 2017 voor gekozen om met dat doel vol in te zetten op de mogelijkheden die het partnerschap met Feyenoord in zich had, in plaats van naamsbekendheid op te bouwen met grootschalige, kostbare publiekscampagnes. Deze kosten betreffen overigens slechts een deel van de exploitatiekosten van Qurrent in 2017. Het overgrote deel van de investeringen zat in opbouw en ontwikkeling van de organisatie, de bijbehorende IT systemen en klantenwerving.

4. Qurrent is opgericht met een ideaal, om de energietransitie te versnellen. Dit is ongelooflijk hard nodig, we moeten ons diep schamen dat Nederland al jaren onderaan het lijstje van Europese landen bungelt als het gaat om duurzame energie. Iedereen zal begrijpen dat om te kunnen slagen als duurzame energieleverancier, naamsbekendheid een eerste vereiste is

Investeringen in de energietransitie
De Postcode Loterij en DOEN zien de grote noodzaak om de energietransitie te versnellen. Daarvoor zijn grote investeringen nodig. In dat kader heeft de Nationale Postcode Loterij ten behoeve van de start van Qurrent een extra bijdrage van EUR 11,9 miljoen vanuit het Droomfonds gegeven aan DOEN. Deze bijdrage is met de verkoop van Qurrent aan Greenchoice voor EUR 20 miljoen ruimschoots teruggekomen. De overige investeringen in de ontwikkeling en opbouw van Qurrent zijn mogelijk gemaakt vanuit de ruim EUR 70 miljoen eigen middelen van DOEN in diezelfde periode (bijvoorbeeld opbrengsten uit verkoop van participaties in groene en sociale bedrijven en andere baten uit deelnemingen).

Als fonds van de Goede Doelen Loterijen steunt DOEN jaarlijks honderden vernieuwende initiatieven, onder meer op het gebied van Duurzame energie. Dit realiseert DOEN niet alleen met subsidies en leningen, maar ook door investeringen in duurzame en sociale startups. Hierbij staat de maatschappelijke impact van het bedrijf altijd voorop. Zo heeft DOEN in het verleden bijgedragen aan de ontwikkeling van Nederland Isoleert, The New Motion (laadpalen) en Orange Gas. Ook investeert DOEN in crowdfunder ZonnepanelenDelen en warmtepompontwikkelaar TripleSolar. Qurrent is één van de vele initiatieven die DOEN gesteund heeft om klimaatverandering te stoppen en onze planeet leefbaar te houden.

Lees in deze blog van 26 juli 2018 wat DOEN nog meer doet op het gebied van duurzame energie.