ProVeg Nederland: “De consument is klaar voor meer plantaardig, nu de politiek nog!”

Nieuwsoverzicht

Met de verkiezingen voor de deur hebben alle politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s weer gereed. Voor ProVeg, een internationale organisatie die zich inzet voor een eerlijk en plantaardiger voedselsysteem, het moment om duidelijk te maken dat de plannen van onze overheid best wat ambitieuzer mogen. Want, zo blijkt uit onderzoek van Kieskompas, de kiezer -van links tot rechts- droomt al voorbij de toekomstplannen van de partijen waar ze op stemmen. Een speciale voedsel kieswijzer moet helpen de lat te verhogen.

Kiezer is progressiever
Het verminderen van onze vleesconsumptie is een effectieve en noodzakelijke maatregel tegen klimaatverandering. Toch bemoeien politieke partijen zich liever niet teveel met dit onderwerp. Ze lijken bang voor kreten als 'ze gaan onze gehaktbal afpakken' en denken dat de burger niet zit te wachten op bemoeienis van de overheid. Maar is dit eigenlijk wel zo? ProVeg vroeg Kieskompas om dit te onderzoeken en wat blijkt: de kiezer is progressiever dan de meeste politieke partijen.

ProVeg: ‘Met het onderzoek hebben we aangetoond dat burgers graag zien dat de overheid zich meer bemoeit met dit onderwerp. En dat de ambities voor de overgang van minder dierlijk naar meer plantaardig wat hen betreft best wat ambitieuzer mogen.’

Waar de Nederlandse overheid bijvoorbeeld inzet op een verdeling van de helft dierlijk en de helft plantaardig in 2030, daar staat de consument al open voor een verhouding van 60% plantaardig en 40% dierlijk in 2025.

‘Daarom willen wij de partijen laten zien dat hun eigen kiezers verder zijn op dit gebied dan zijzelf en dat ze dus niet bang hoeven te zijn dat een plantaardiger plan ten koste gaat van de stemmen.’

Plantaardige plannen
Met de New Food Kieswijzer wil ProVeg de kiezer helpen een partij te vinden die, als het gaat om de eiwittransitie, dezelfde ambities deelt. Het is in tegenstelling tot het veelgebruikte Kieskompas geen vragenlijst met stellingen, maar de wijzer helpt je wel om beter te kiezen.

‘We willen inzichtelijk maken waar de partijen voor staan. Waar gaan ze zich voor inzetten de komende vier jaar of beter gezegd: aan welke beloftes mogen wij ze houden.’

Om een zo compleet en eerlijk mogelijk beeld te geven bestaat de New Food Kieswijzer uit drie onderdelen: een animatie die inzicht geeft in de standpunten van de partijen, individuele beloftes van politici -de zogeheten New Food Pledge- , en het online New Food Debat.

‘Het debat op 1 maart is de officiële aftrap van de campagne. Onder begeleiding van Anita Witzier gaan partijen met elkaar in debat over stellingen rond dit thema. Zo leren de kiezers meer over de plantaardige visie van hun favoriete partij(en) en krijgen zij de kans om hier vragen over te stellen.’

Samen beloftes waarmaken
Met de New Food Kieswijzer helpt ProVeg de kiezer en daagt het tegelijkertijd politici uit om ambitieuze doelen te stellen en beloftes uit te spreken. Niet om later met de vinger te wijzen als deze niet behaald worden, maar juist om te helpen deze waar te maken.

‘We zijn een pragmatische organisatie die uitgaat van goede intenties. Dankzij onze positieve houding kunnen wij met elke partij in gesprek om de samenwerking te verbeteren, van overheid tot voedselindustrie. Uiteindelijk kun je alleen samen met kleine verschuivingen grote verschillen maken.’

Met een positieve houding, een scherpe visie en de creativiteit die helpt om betere keuzes niet op te leggen, maar simpelweg duidelijker en makkelijker te maken, werkt ProVeg toe naar het grote doel: wereldwijd een halvering van de vleesproductie in 2040.

‘Nederland is een puzzelstukje dat bijdraagt aan het bereiken van het wereldwijde doel. Door hier onze belangrijkste doelen te bereiken, komt de stip aan de horizon weer een stap dichterbij.’

Meer weten? Bekijk de New Food Kieswijzer van ProVeg via de speciale website www.newfoodkieswijzer.nl, hier kun je ook het onderzoek downloaden. Of lees meer over de werkwijze van ProVeg via de website.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De New Food Kieswijzer is een initiatief van ProVeg dat wordt ondersteund door Stichting DOEN, KindEarth.Tech en DOEN partners de TAPP Coalitie en de Transitiecoalitie Voedsel.