Nieuwe podcast: kunst als katalysator voor verandering?

Nieuwsoverzicht

Het VriendenLoterij Fonds lanceert de podcast ‘Wij zijn kunstenaar’. In de zesdelige serie onderzoekt Dide Vonk, podcastmaker en actrice, hoe en of kunst kan zorgen voor een blijvende maatschappelijke verandering. Iedere twee weken interviewt ze radicale kunstenaars, makers en denkers die mensen uit alle lagen van de samenleving betrekken bij hun projecten, om de maatschappij op een nieuwe manier vorm te geven. Welk verschil maken deze initiatieven? Of is het een illusie dat kunst iets kan veranderen?

#1 - Wat is man zijn? Met BOYS WON’T BE BOYS

In de eerste aflevering bevraagt Dide drie spelers van theatervoorstelling BOYS WON’T BE BOYS over het thema mannelijkheid. “Het hokje ‘man’ is best klein, en als je daaruit wilt breken is daar een strenge controle op”, zegt initiatiefnemer Rikkert van Huisstede. Eerder dit jaar was hij onderwerp van gesprek door zijn deelname aan ‘De Slimste Mens’ gekleed in mini-jurk. Welke invloed heeft de maatschappij op hoe wij mannen zien, en hoe kan kunst helpen bij het doorbreken van taboes rondom het uiten van emoties?

#2 - Koudwatervrees bij klimaatverandering met de IJsselbiënnale

In aflevering twee onderzoekt Dide het effect van kunst als aanjager voor een betere balans tussen mens, dier en natuur. Ze spreekt Mieke Conijn, directeur van de IJsselbiënnale, kunstenaar Alphons ter Avest en Wim van Vilsteren van Waterschap Vallei en Veluwe over de impact van klimaatverandering op ons landschap. Hoe wordt een boer, die genoeg urgente problemen heeft om dagelijks mee bezig te zijn, opeens enthousiast voor kunst als mogelijke katalysator voor verandering?

Belang van kunst in het maken van verschil

In de interviews komen actuele uitdagingen aan bod die we allemaal herkennen, zoals klimaatverandering, wooncrisis, identiteit en genderongelijkheid. We weten op hoofdlijnen wel wat er moet gebeuren, maar hoe we dat moeten doen is een veel grotere opgave. Het VriendenLoterij Fonds wil met de podcastserie laten zien dat kunst een grote rol kan spelen bij de zoektocht naar een andere manier om de wereld vorm te geven, waarbij mensen uit alle lagen van de samenleving betrokken worden.

Afleveringen 3 t/m 6

#3 - Over activisme en de jonge protestgeneratie met Revolt
#4 - Over dakloze jongeren met Het Bouwdepot
#5 - Over identiteit met Líx
#6 - Over de vergeten geschiedenis van Curaçao met Wintertuin Curaçao

‘Wij zijn kunstenaar’ is geproduceerd door De Makers Podcast. De muziek is gemaakt door David Schwartz, het audiodesign werd verzorgd door Sonya Vos en de editing en presentatie door Dide Vonk. De vormgeving is van Teddy Cornelisse. Alle projecten die je hoort ontvingen steun van het VriendenLoterij Fonds.