Muziekfestival Douroub brengt versnipperde Syrische cultuursector samen

Nieuwsoverzicht

Sinds de start van de Syrische oorlog in 2011 zijn miljoenen Syriërs nog altijd niet huiswaarts gekeerd. Sommigen vinden het vanwege het aanhoudende geweld nog niet veilig genoeg om thuis te komen, anderen blijven misschien wel altijd weg. Onder hen zijn ook veel muzikanten, schrijvers, beeldend kunstenaars en andere creatieven die elk een stukje van het Syrisch cultureel erfgoed bij zich dragen en met zich meenamen. Met het jaarlijkse online muziekfestival Douroub brengt Ettijahat- Independent Culture een deel van hen weer samen. Sandra Kastoun is vanuit Ettijahat betrokken bij de organisatie van dit festival en vertelt ons meer over dit initiatief.

Cultureel erfgoed beschermen

Met steun van Stichting DOEN biedt Ettijahat al jaren financiering en netwerk aan Syrische kunstenaars en culturele instellingen. Dit is essentieel in een land waar ruimte voor vrije verbeelding niet vanzelfsprekend is. Nu de inwoners letterlijk verdeeld zijn, richt deze organisatie zich op het bij elkaar houden van alle mensen en hun verhalen. Sandra: “Het Douroub-project speelt in op de alarmerende verspreiding van de Syrische bevolking, instellingen en het cultureel geheugen. We proberen zoveel mogelijk verhalen van het land en de verschillende gemeenschappen te documenteren en toegankelijk te maken voor iedereen.”

Muziekfestival van wereldwijde verbinding

Het muziekfestival Douroub, dat deze zomer voor de tweede keer werd georganiseerd, is een online muziekfeest waarbij het Syrische culturele erfgoed wordt gevierd met verschillende muziekstukken, zogeheten Maqams. Sandra: “De Arabische term ‘Maqam’ verwijst naar een systeem van melodieën dat in de klassieke Arabische muziek veel wordt gebruikt. Het openingsconcert bestond uit dertien muziekstukken en tal van visuele animaties die live werden gestreamd en ook te bekijken of te beluisteren waren via YouTube en SoundCloud. Meer dan vijftig musici en visuele kunstenaars, producers, filmmakers en technische audiovisuele experts met verschillende achtergronden werkten mee.”

Cultuur overstijgende impact

Het concert verbond niet alleen Syriërs vanuit de hele wereld met elkaar, ook andere gemeenschappen en culturen genoten zichtbaar van de optredens. Sandra: “Het festival introduceerde onze cultuur ook bij niet-Syrische kijkers en luisteraars. Dit was hartverwarmend en voor mij het hoogtepunt van de hele ervaring: beelden van al die mensen die op verschillende plekken in de wereld aan het dansen waren en van de voorstelling genoten. Het laat zien hoe erfgoed sociale banden tussen mensen kan versterken.”

Bruggen herbouwen en versterken

De focus blijft ook de komende jaren liggen op de wederopbouw van de bruggen die tussen mensen en culturen zijn afgebroken en het versterken van het Syrische culturele erfgoed. “De politieke, economische en sociale omstandigheden in ons land dwingen veel kunstenaars er helaas toe weg te trekken of met hun werk te stoppen en op zoek te gaan naar andere mogelijkheden. We zijn ons bewust van de uitdagingen die deze versnippering oplevert en die moeten worden aangepakt. Het Douroub-project is voor ons een manier om weer verbinding tot stand te brengen. En we hopen ons netwerk van verschillende kunstenaars, onderzoekers, technici, experts, studenten en dienstverleners verder uit te breiden.”

Tot slot onderstreept Sandra het belang van een nieuwe generatie kunstenaars, die het culturele erfgoed verder moeten brengen en uitbreiden. “Het ontbreekt de nieuwe generatie kunstenaars nu aan zekerheid en zorg. Daarom is het belangrijk dat zij hun vaardigheden ontwikkelen en dat zij binnen hun regio op een praktische manier worden opgevangen. Wij zetten ons in om hen de zekerheid, veiligheid en bovenal kansen te bieden om zich te ontwikkelen. Zij zijn onze toekomst!”