14 april 2019
nieuws

In de strijd tegen klimaatverandering is een nieuw voedselsysteem noodzakelijk. Zo zorgt ons huidige voedselsysteem voor 20-30% van de totale CO2-uitstoot. Neem daar de verwachte groei van de wereldbevolking en ons eetpatroon bij en in 2050 zal dit cijfer uitgroeien tot maar liefst 50%. Daarom 'Klimaat & Voedsel' als speerpunt voor 2019 en 2020! Extra focus op en steun voor groene, sociale en creatieve 'voedselvoorlopers' die deze transitie mogelijk maken. Op naar een voedselsysteem waarin we verspilling tegengaan, meer plantaardig eten en als gevolg het klimaat minder belasten.

Maarten Derksen
"Het speerpunt geeft DOEN de kans om de transitie naar een meer plantaardig dieet te versnellen. Heel bijzonder is de mogelijkheid om dit programma vanuit de verschillende perspectieven, namelijk sociaal, groen én creatief te kunnen financieren. De samenwerking tussen de teams vanuit die verschillende perspectieven is een meerwaarde."
Maarten Derksen
Programmamanager

Lees meer over het speerpunt 'Klimaat en Voedsel' en de uiteenlopende voorlopers die werken aan deze transitie.