Impactcase: Thuis Wageningen

Nieuwsoverzicht

Samen veranderen we de toekomst

Al zeven jaar is Thuis Wageningen een ontmoetings- en werkplek voor en door de bewoners van de stad. Van (internationale) student tot geboren Wageninger: inwoners delen kennis, spullen en bovenal hun tijd met elkaar. Samen organiseren zij uiteenlopende activiteiten zoals workshops, een taalcafé, een boekenkraam en kledingruil. Bij Thuis staat het samen werken aan maatschappelijke vraagstukken centraal, waarbij verbindingen ontstaan tussen verschillende leefwerelden. Ook zet Thuis nieuwe samenwerkingen op tussen burgers, overheid, kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties.


Verschillende leefwerelden

Wageningen is een stad van tegenstellingen. Er wonen veel verschillende nationaliteiten die studeren aan de universiteit en er is een grote groep praktisch opgeleide inwoners. Elsje van de Weg, oprichter van Thuis, ziet een groeiende kloof tussen arm en rijk en praktisch en wetenschappelijk opgeleiden. Deze groepen kunnen veel voor elkaar betekenen, maar ze leven in eigen leefwerelden en komen amper met elkaar in contact.

Vraagstukken oplossen

Wageningen kent net als elke stad haar eigen maatschappelijke vraagstukken, zoals de polariserende samenleving, klimaatverandering en groeiende ongelijkheid. Dit zijn vaak complexe vraagstukken waar geen pasklare oplossing voor is en die vragen om nieuwe samenwerkingen en experimenten met nieuwe aanpakken. Om de toekomst te veranderen is iedereen nodig: burgers, overheid, kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben allemaal een rol. De samenwerking met de inwoners wordt echter vaak vergeten en daar zet Thuis zich voor in.

Delen staat centraal

Thuis is opgericht volgens de principes van de deeleconomie, zodat zo veel mogelijk mensen zich er welkom voelen. Geld speelt een belangrijke rol in onze samenleving en heeft grote invloed op onze keuzes en mogelijkheden. In plaats van met geld, kan iemand bij Thuis betalen met tijd door bijvoorbeeld als vrijwilliger te ondersteunen bij een activiteit. Gasten kunnen ook betalen met spullen, zij nemen dan iets mee wat de ontmoetingsplek goed kan gebruiken. Deze werkwijze maakt Thuis Wageningen toegankelijk voor een zo breed mogelijke groep mensen en creëert een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel.

“Ik kwam met Thuis in aanraking toen we een ruimte zochten om te repeteren met het internationale vrouwenkoor. We hadden alleen geen geld. We kregen een ruimte bij Thuis om te repeteren waarvoor we in ruil tijd inleverden om als host vrijwilligerswerk te doen.” Arantza, bezoeker Thuis

Faciliteren van verandering

Met een bruisende ontmoetingsplek als basis zijn initiatiefnemers Elsje van de Weg en Tutku Yuksel steeds meer gaan werken vanuit de overtuiging dat als je verandering wilt realiseren, je burgers moet mobiliseren. De ruimtes die Thuis in het pand verhuurt, brengen uiteenlopende groepen naar de ontmoetingsplek, die vervolgens met elkaar in contact worden gebracht. De bezoekers, die uit alle lagen van de samenleving komen, zijn zo meer betrokken bij het verbeteren van de eigen leefomgeving. Dit maakt het voor Thuis mogelijk om de gemeente en lokale organisaties te helpen inwoners te betrekken bij het ontwikkelen van ideeën. Toch is Thuis Wageningen meer dan een ontmoetingsplek. Ze voeren projecten uit op eigen initiatief en in opdracht. Ook ondersteunen ze bewonersinitiatieven met kennis, financiering en een netwerk. De gemeentes en organisaties ontwikkelen op hun beurt plannen waarvoor in de stad breed draagvlak is.

Identificeren vraagstukken

Voor Thuis is het belangrijk om met maatschappelijke vraagstukken te experimenteren. Ze doen dat volgens de ‘Design-thinkingmethode’: een interactief proces om complexe problemen op te lossen waarbij de gebruiker en zijn behoeften centraal staan. Dit geldt voor bezoekers die een burgerinitiatief willen opzetten, ondernemers met een nieuw concept en gemeenten die beleid willen ontwikkelen. Geld mag een goed idee nooit in de weg staan, dus ook hier gelden de regels van de deeleconomie.

“Thuis is verbonden met de burgers en staat midden in de stad. Het is een hele investering om korte lijntjes te hebben met de burgers. Maar daardoor is Thuis nu verbonden met alle lagen van de samenleving en is er een groot netwerk ontstaan.” Yanina, stagiair bij Thuis

Transities van DOEN

Stichting DOEN ondersteunt Thuis sinds 2015. Mede dankzij deze steun is de onderneming door de jaren heen steeds meer uitgegroeid van een gezellige ontmoetingsplek naar een professionele sociale onderneming. Jarenlang faciliteerde Thuis kosteloos maatschappelijke projecten, nu voeren ze ook betaalde opdrachten uit. Een eerste stap richting financiële onafhankelijkheid. De bijdrage aan een inclusieve en duurzame samenleving sluit naadloos aan bij de ambities van Stichting DOEN.

Groei als sociale onderneming

De toekomst van Thuis is gericht op verdere verandering met betrekking tot professionalisering. Samen met de opdrachtgevers en Wageningse inwoners is al gebrainstormd over de diensten die Thuis biedt. Hierdoor weet de onderneming beter wat deze waard zijn en hoe zij hiermee bedrijven en gemeenten van dienst kunnen zijn. Met het experiment als basis en de diverse groep bezoekers als bron van creativiteit, werkt Thuis toe naar een financieel volledig onafhankelijke onderneming.

“Thuis heeft slim ingezien dat ze een unieke positie te pakken hebben. Ze staan dicht bij de inwoners van Wageningen, maar weten ook goed hoe de systeemwereld werkt. Ze hebben echt iets te bieden en dat hebben ze handig in kaart gebracht zodat ze het nu als dienst kunnen aanbieden.” Safka Overweel, programmamanager Stichting DOEN

Deze case is gemaakt in samenwerking met Avance Impact.