Impactcase: Batalo East

Nieuwsoverzicht

Dansend een brug slaan

Batalo East is hét platform voor jonge dansers in Oeganda. Door jonge dansers te koppelen aan lokale gemeenschappen creëert het dansplatform een dialoog tussen verschillende leefwerelden, tussen traditionele en eigentijdse culturen en tussen jong en oud. Maatschappelijke thema’s zijn het uitgangspunt voor de activiteiten die ze organiseren, waarmee ze moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken voor een breed publiek. Batalo East draagt zo bij aan de zoektocht van jonge dansers naar het vormen van hun identiteit in een snel veranderende samenleving.

Een veranderende samenleving

Oeganda is een land van grote tegenstellingen en een enorme diversiteit aan culturen. Elke regio heeft zijn eigen tradities en gebruiken. Het verschil tussen het leven in de hoofdstad Kampala en dat in de rurale gebieden is groot en neemt steeds verder toe. Door de groeiende urbanisatie en vergaande mondialisering komen lokale tradities onder druk te staan. Jongeren zijn vooral geïnteresseerd in ‘urban’ dans- en muziekstijlen van buitenaf. En jongeren die niet in de stad wonen, worden vaak geconfronteerd met kunstvormen, rolmodellen en ideeën die nauwelijks aansluiten bij hun eigen realiteit.

Dans als uitingsvorm

Bij gebrek aan veilige plekken voor jongeren om hun creativiteit te delen en te uiten, ontstaat begin van deze eeuw een levendige ‘underground breakdance scene’ in Kampala. Veel jongeren zijn zoekende naar manieren om hun identiteit vorm te geven en te uiten. Batalo East wordt in 2012, midden in deze creatieve bubbel opgericht. Het platform brengt de traditionele Afrikaanse dans en het culturele belang ervan bij jongeren onder de aandacht en biedt een veilige plek waar mensen kunnen samenwerken, ervaringen uitwisselen en hun dansvaardigheden kunnen verbeteren.

Samen creëren

Batalo East beperkt zich niet tot jongeren in Kampala. Met zijn Kuhamahama-programma, een intensief trainingsprogramma van ‘nomadic dance movement’, reist het platform door verschillende regio’s van het land. Hiervoor werkt het samen met lokale organisaties zoals scholen, overheden en gemeenschappen. Waar Batalo East neerstrijkt brengt het jonge dansers, muzikanten, instrumentenmakers, dorpsbewoners, docenten en dorpshoofden samen om verhalen uit te wisselen over wat er speelt in de regio en daarna samen een dansvoorstelling te maken.

Iedereen in beweging

Uitwisseling en samenwerking zijn de kernwoorden van Batalo East. Naast workshops en voorstellingen organiseren ze lezingen met vooraanstaande figuren uit de kunst- en cultuurindustrie. Ook gaan ze internationale samenwerkingen aan. Bijvoorbeeld met Don Sen Folo uit Mali, waar DOEN ze mee in contact brengt. Het jaarlijkse Batalo Dance Festival trekt vele bezoekers en van de Batalo Dansacademie studeren elk jaar ongeveer veertig leerlingen af. Of ze nu met de koning van een lokale gemeenschap praten of kinderen uit vluchtelingenkampen aan het lachen maken, ze krijgen iedereen in beweging.

“Ik leerde het platform kennen tijdens het Batalo East-festival in 2014, waar ik meedeed aan de ‘urban dance battle’. Pas later ontdekte ik het hele concept over de mix van traditionele dans met ‘urban’. Het sprak me meteen aan en ik besloot er helemaal in te duiken. Batalo East leerde me goed kijken naar mijn eigen cultuur en versterkt daarmee mijn identiteit. Batalo East leidt op hoog niveau dansers op die trots zijn op hun tradities en dit uitdragen aan de rest van de wereld.”
Elvis Elasu, danser en choreograaf bij Batalo East

“In een land waar de kunstsector onder zware druk staat van de overheid, weet Batalo East op een artistieke manier maatschappelijke thema’s aan te snijden. Door dans en cultuur brengen ze jongeren en ouderen, stadsmensen en plattelandbewoners, conservatieven en revolutionairen dichter bij elkaar. Zo vormen ze nieuwe netwerken en sociale cohesie. Artistiek leider Abdul Kinyenya verlegt de horizon voor zijn dansers. Hij leert ze kijken, ervaren en ontdekken wat voor mens ze zijn.”
Geerte Wachter, programmamanager Cultuur en Media Internationaal, Stichting DOEN

Dansen op afstand

2019 is een goed jaar voor Batalo East. Een steeds groter publiek omarmde dans als kunstuiting en was ook bereid voor voorstellingen te betalen. Maar de covid-19-pandemie gooit roet in het eten. Twee jaar lang mogen er geen fysieke bijeenkomsten plaatsvinden en veel dansers zijn genoodzaakt zicht te laten omscholen. De steun van DOEN helpt te onderzoeken wat wel kan. Batalo East zet virtuele bijeenkomsten op waarmee ze twee jaar later nog steeds meer mensen bereiken. In 2022 herstelt Batalo East van de tegenslagen. Met nieuwe programma’s halen ze de netwerken weer aan en vinden bovendien een vaste locatie in Butaleja, Kachonga.

“Onze droom is om een veilige, vaste basis te zijn voor creatieve expressie en samenwerking. En om betekenisvolle relaties te creëren tussen mensen met verschillende achtergronden en culturen. Het Afrikaans cultureel erfgoed blijven we promoten en doorgeven. De komende jaren hopen we de traditionele dansen van alle stammen van Oeganda te documenteren en een museum te openen om dit allemaal te tonen. Ook hopen we een generatie leiders en artiesten op te leiden die een sterk identiteitsgevoel en vertrouwen in hun cultuur heeft en in staat is om veilige gemeenschappen op te bouwen voor de toekomst.”
Abdul Muyingo Kinyenya, oprichter van Batalo East