Franke: “De grond is van ons allemaal. Samen bepalen we het landschap”

Nieuwsoverzicht

“Het landschap is van ons allemaal. Door samen eigenaar te worden van landbouwgrond voelen we ons verantwoordelijk en zorgen we voor de positieve verandering waar natuur en landbouw beter van worden”, aldus Franke Remerie, oprichter van Land van Ons. Land van Ons is een burgerinitiatief die namens haar leden landbouwgrond opkoopt en vervolgens een plan maakt om samen met de boeren de biodiversiteit te herstellen. De grond blijft altijd in gebruik als landbouwgrond, alleen dan met extra natuur. Nederland bestaat voor tweederde uit landbouwgrond. Franke ziet met Land van Ons daarom ongekende mogelijkheden.

21.000 betrokken grondbezitters

In slechts een paar jaar tijd is Land van Ons uitgegroeid tot een coöperatie met 21.000 betrokken burgers. Al vanaf een bedrag van €20 per jaar worden zij lid en kunnen zij meebeslissen over welke grond de coöperatie koopt en op welke manier de biodiversiteit wordt hersteld. Hersteld betekent dat de grond gezond is, er ruimte is voor inheemse bloemen en planten en dat bijen, vogels en vlinders zich weer welkom voelen. Franke: “Wij richten ons bewust op de landbouwgebieden. Het grootste deel van de Nederlandse grond is landbouwgrond en daar is het verlies van biodiversiteit ten opzichte van zestig jaar geleden het grootst.”

Het begint met de grond

De basis van elk plan is de grond. Verkopers weten Land van Ons gelukkig goed te vinden. Dit kan een makelaar zijn, een boer die wil stoppen of een organisatie als Staatbosbeheer die een eigenaar zoekt voor de landbouwgrond binnen een beheerd gebied. Op het moment dat een veelbelovend perceel is gevonden, start Land van Ons samen met experts een uitgebreid onderzoek. Zo voeren zij verschillende nulmetingen uit om de kwaliteit van de grond te meten en te ontdekken met welk type gewas ze de beste resultaten verwachten. Ook wordt er gekeken welke natuur hersteld kan worden. Daarna is het woord aan de leden.

Elke stem telt

Of iemand nu €20 of €10.000 heeft ingelegd, elke stem binnen de coöperatie weegt even zwaar. Via een online platform lezen de leden alle ins en outs rond de aankoop en de vervolgplannen. Franke: “We leggen voor wat het kost, wat we willen bereiken en wat de voor- en nadelen zijn. Ook kritiek wordt openlijk gedeeld.” Op een aparte pagina verzamelen we alle vragen en antwoorden en als alle feiten op tafel liggen hebben de leden een week of twee om na te denken en een stem uit te brengen. “Zonder hun akkoord is de koop niet geldig, zo hebben we vastgelegd.”

Boer en burgercoöperatie slaan handen ineen

Vanaf het moment dat Land van Ons een stuk grond heeft gekocht hangen boeren uit de regio al snel aan de lijn. Want elke perceel komt weer in handen van een boer. Het is voor hen niet alleen een mooie mogelijkheid om hun grondgebied uit te breiden, maar met behulp van de coöperatie ook een unieke kans om te experimenteren met biologisch boeren. “Een boer die ons plan kan en wil uitvoeren, krijgt de grond voor een veel lagere pacht dan normaal”, aldus Franke. “Via de coöperatie hebben we een grote groep mensen die als mede-eigenaar meekijken en als de boer hulp nodig heeft bij de uitvoering, dan helpen we hem om er een succes van te maken.” Zo maakt Land van Ons natuur-inclusief boeren betaalbaar en bereikbaar voor vele meer boeren.

Op naar 300.000 hectare

De komende jaren denkt Franke dat het ledenaantal van Land van Ons “makkelijk” kan uitgroeien tot maar liefst 100.000 of zelfs 150.000 leden. Maar, dan moeten ze hun de potentiële leden wel bereiken. Met steun van DOEN heeft Land van Ons daarom experts in dienst genomen die helpen hun boodschap naar buiten te brengen en zich focussen op ledenwerving. “Dit is belangrijk, want onze boodschap wordt goed ontvangen, maar nog te weinig gehoord”, zo benadrukt Franke.

Met behulp van de leden, fondsen en vermogende bedrijven, is de ambitie om in tien jaar tijd minstens 15% (300.000 hectare!) van het Nederlandse boerenland op te kopen en gezond te maken. Franke: “De grond is van ons allemaal. Samen bepalen we ons landschap, de leefkwaliteit. We recreëren er, rijden er… we leven er! Dan wil je ook dat het er goed en gezond uitziet.”

Wil je ook lid worden van de coöperatie Land van Ons en hiermee de biodiversiteit in Nederland helpen herstellen? Ga naar www.landvanons.nl en meld je al voor €20 aan als lid!