9 mei 2018
nieuws

In Oost-Afrika hebben veel mensen geen toegang tot energie, laat staan tot schone energie. DOEN richt zich op het versnellen van de transitie naar een groene samenleving. Onder andere door het steunen van pioniers die mensen in verafgelegen gebieden toegang bieden tot duurzame energiebronnen.

Eén van die pioniers is SunFunder. Deze organisatie geeft in Oost-Afrika distributeurs van duurzame energie toegang tot werkkapitaal (kapitaal om aan de dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen), zodat de duurzame energiesector kan groeien.

De rol van DOEN
Met off-grid (autonome) zonnesystemen kunnen mensen in Oost-Afrika geholpen worden aan energie. Een gebrek aan de juiste financiering is tot op heden het grootste probleem in de groeifase van startende zonne-energiebedrijven in Oost-Afrika.

SunFunder richt zich op het verstrekken van diverse vormen van werkkapitaal aan startende en groeiende ondernemers in de zonne-energiesector in Oost-Afrika. De investering van Stichting DOEN en andere impact investeerders was van cruciaal belang om de investeringsmiddelen van SunFunder te helpen opschalen en institutionele beleggers aan te trekken.

De organisatie heeft een succesvol model bedacht voor het aantrekken van kapitaal voor de sector. Begin 2018 heeft SunFunder meer dan 62 miljoen dollar aan schuldfondsen aangetrokken, met een terugbetalingspercentage van 100% voor de beleggers.

Lees hier het volledige rapport (white paper) van SunFunder, met hun ervaringen over het gebruiken van kapitaal van onder andere DOEN om hun investeringsmiddelen en daarmee de zonne-energiesector te laten groeien en enkele overwegingen om verder te gaan met nieuwe partnerschappen.