DOEN steunt We Are Stewards voor een eerlijke en duurzame economie

Nieuwsoverzicht

Een bedrijf bestaat om zijn missie te dienen. Dat is de essentie van steward-ownership, een andere manier om eigenaarschap van een bedrijf te structureren. We Are Stewards stimuleert de ontwikkeling en toepassing van dit model in Nederland. Met steun van Stichting DOEN kan deze stichting de beweging verder uitbreiden, ondernemers helpen met de transitie en geleerde lessen en juridische modellen voor de implementatie delen.

De missie waarborgen

In een organisatie die werkt volgens het steward- ownership-model ligt het zelfbestuur en stemrecht bij mensen die betrokken zijn bij het bedrijf, de stewards. Dit zeggenschap kan niet gekocht worden. Daarnaast dient de winst de missie van het bedrijf: het wordt geherinvesteerd of gedoneerd en investeerders en oprichters worden eerlijk gecompenseerd. Stichting DOEN ziet dit model als mogelijkheid voor missie gedreven ondernemingen om bij te dragen aan een eerlijke en duurzame economie, zonder te worden afgeleid door winstmaximalisatie voor aandeelhouders. Een manier om ervoor te zorgen dat je trouw kunt blijven aan je missie!

“Uit onderzoek blijkt dat steward-owned-bedrijven vaak duurzame koplopers in hun sector zijn, meer handelen vanuit de missie en lange termijndoelen, meer innoveren, en beter bestand zijn tegen tegenslag. Daarnaast is de kans dat een bedrijf na 40 jaar nog bestaat zes keer groter vergeleken met bedrijven in privaat eigenaarschap.” Maarten Derksen, programmamanager bij Stichting DOEN.

Naar een eerlijke en duurzame economie

Op dit moment zijn er zo’n 100 bedrijven in Nederland die zich steward-owned noemen, waaronder Novamedia (het bedrijf dat de Postcode Loterijen in Nederland, Zweden, Engeland, Duitsland en Noorwegen heeft opgericht) en biologische supermarkt Odin. We Are Stewards wil steward-ownership mainstream maken en helpt ondernemingen die deze organisatiestructuur willen toepassen. Dit doen ze door het zichtbaar maken van het model, het versterken van het ecosysteem en het helpen van ondernemers met verkenningen en het transitietraject.

Naast We Are Stewards investeert DOEN Participaties, de investeringstak van Stichting DOEN, sinds 2018 in Purpose Evergreen Capital (PEC), een Duits fonds dat wereldwijd investeert in steward-owned bedrijven. New Optimist, die gefinancierd wordt vanuit het VriendenLoterij Fonds (onderdeel van Stichting DOEN), is onlangs steward owned geworden. Ook verschillende andere DOEN partners werken volgens de steward ownership principes.

Meer over steward-ownership

Meer lezen over dit onderwerp? Lees het artikel in Pplus naar aanleiding van de workshop die Stichting DOEN tijdens ImpactFest 2021 organiseerde. Of ga naar www.wearestewards.nl

Op maandag 5 en dinsdag 6 september vindt SO2022 plaats in Berlijn: een internationale conferentie over steward-ownership. Sluit jij je aan bij de Nederlandse delegatie? Of kom op dinsdag 15 november naar ImpactFest in Den Haag voor een deepdive in het onderwerp tijdens de workshop van Stichting DOEN, met Gijsbert van Koren (We Are Stewards) en Xander Slager (New Optimist).