DOEN steunt de Fruittuin Van Moerkerken om bewonersinitiatieven te verbinden

Nieuwsoverzicht

In de Fruittuin van Moerkerken van Cascoland kunnen buurtbewoners uit Amsterdam Nieuw-West tuinieren, hun eigen voedsel produceren en conserveren. Daarnaast organiseren ze er uiteenlopende groene, sociale en ondernemende buurtprojecten. Met steun van DOEN breiden zij deze activiteiten, die bijdragen aan de leefbaarheid, betrokkenheid en participatie in de buurt, verder uit.

Bewoners betrekken

Centraal in de boomgaard aan de Van Moerkerkenstraat 83 staat een beheerdershuis van waaruit Cascoland met buurtbewoners de tuin onderhoudt. In deze boomgaard staat ook een openbare glazen kas waar ze het hele jaar door koken en conserveren. De Fruittuin is daarnaast de uitvalsbasis waar uiteenlopende initiatieven voor de buurt worden bedacht en uitgevoerd. Zo is de tuin een vruchtbare kweekgrond voor het hele stadsdeel.

Safka Overweel, programmamanager Stichting DOEN: “Het creatieve netwerk Cascoland ondersteunt bewoners bij het verwezenlijken van hun ideeën en draagt bij aan verandering ten bate van de bewoners. Ze zijn een verbindende factor tussen diverse instanties en bewoners, een rol die toegevoegde waarde heeft in een stadsdeel waar het vertrouwen in elkaar en instanties laag is.”

Voorbeelden van initiatieven

Een voorbeeld van een project dat vanuit de Fruittuin georganiseerd wordt is MaakZaken. In leegstaande winkelpanden in de nabijgelegen Van Deysselstraat ondernemen bewoners rondom thema’s als koken, kleding repareren of klussen en krijgen jongeren uit de wijk de kans om te leren en werkervaring op te doen. Andere voorbeelden zijn CascoConserven, dat ingemaakte producten maakt van geredde groenten en fruit die o.a. worden aangeboden in kerstpakketten van de gemeente Amsterdam. En Vet!, een initiatief dat verspilling omzet in iets moois door bijvoorbeeld een kaars te maken van gebruikt frituurvet.

Meer inspirerende projecten vind je op www.cascoland.com.