DOEN-partners helpen slachtoffers kunst- en cultuursector na aardbevingen

Nieuwsoverzicht

Creatieve DOEN-partners Action for Hope en Ettijahat – Independent Culture lanceren het initiatief ‘Ahliyeh’ (civiel), om noodhulp te bieden aan de slachtoffers van de aardbevingen die in februari 2023 het noorden van Syrië en het zuiden van Turkije troffen.

‘Ahliyeh’

Het initiatief zal zes maanden duren en is een samenwerking met internationale en lokale maatschappelijke organisaties, burgergroepen en instellingen in de kunst- en cultuursector. Het doel is directe steun te verlenen aan kunstenaars en culturele instellingen die slachtoffer van de aardbevingen zijn. Om de rampzalige humanitaire omstandigheden waarmee ze worden geconfronteerd, te verlichten. Ook helpt het initiatief civiele culturele organisaties de vele crises aan te pakken die na deze ramp zullen ontstaan. Het omvat verschillende onderdelen voor het verlenen van steun, diensten en diverse activiteiten. Hierbij wordt rekening gehouden met de behoeften die er op dat moment zijn, maar ze kijken ook waar op langere termijn behoefte aan is.

Vooruitkijken

Stichting DOEN is trots op haar partners die in deze moeilijke tijd de handen ineenslaan. Geerte Wachter, programmamanager DOEN: “Kunst en cultuur zijn onmisbaar in tijden van crisis. Het biedt hoop aan mensen wiens leven in puin ligt. En brengt hen samen, zodat ze met elkaar kunnen helen en de draad weer op kunnen pakken.”

Over Action for Hope

Action for Hope verzorgt kunst- en cultuuractiviteiten in Libanon, Jordanië, Jemen, Syrië, Soedan, Marokko en Irak. Ze zorgt voor een veilige omgeving waarin de lokale bevolking en vluchtelingen elkaar ontmoeten, waar mensen samen kunnen dromen en waar getalenteerde jongeren worden opgeleid tot filmmaker of muzikant.

Over Ettijahat

Ettijahat ondersteunt een nieuwe generatie Arabische en met name Syrische kunstenaars om zich professioneel te ontwikkelen en nieuw werk te maken. De organisatie richt zich op het bij elkaar houden van alle mensen en hun verhalen. Dit is essentieel in een land waar ruimte voor vrije verbeelding niet vanzelfsprekend is.