DOEN ondersteunt recordaantal voorlopers, juist in crisistijd

Nieuwsoverzicht

“Wij zijn onder de indruk van de enorme flexibiliteit en creativiteit van duurzame, sociale en creatieve voorlopers! Ondanks de moeilijke periode bleven zij innoveren.”

In 2020 heeft Stichting DOEN, het fonds van onder meer de Postcode Loterij, een recordaantal van 426 financieringen gedaan, met een totaalbedrag van 25 miljoen euro. Een deel daarvan was bestemd voor bestaande partners die in acute nood kwamen door de coronacrisis.
Kijk voor meer informatie en verhalen naar ons vandaag gepubliceerde (online) jaarverslag.

Duurzame, sociale en creatieve vernieuwers

Smyle Foundation is één van die vernieuwers die een bijdrage ontving: vorige week wonnen ze nog de GreenQuest Award voor hun plasticvrije tandpastatabletten. Rabauw Craft Bier kreeg ook een bijdrage. Deze sociale brouwerij biedt werkgelegenheid aan mensen waar de reguliere arbeidsmarkt geen raad mee weet. Met steun van Stichting DOEN kunnen zij een tweede locatie in Eindhoven openen. DOEN Participaties, de investeringsmaatschappij van DOEN, investeerde onder meer in Makers Unite, een Amsterdamse onderneming waar nieuwkomers samen met lokale ontwerpers duurzame merchandise maakt voor bedrijven zoals Arriva en Ben & Jerry’s.

Bijdrage voor nog eens 300 buurtprojecten

Bovenop de 426 financieringen ontvingen ruim 300 buurtprojecten een bijdrage vanuit het Postcode Loterij Buurtfonds. In oktober vorig jaar lanceerde DOEN dit nieuwe fonds waar maatschappelijke organisaties een bijdrage kunnen aanvragen voor kleinschalige buurtprojecten, zoals een buurtmoestuin of het opknappen van speeltoestellen.

Overbruggingskrediet om te voorkomen dat ondernemingen omvallen

Meteen bij de eerste lockdown stelde DOEN een Ondersteuningsfaciliteit in: extra steun aan bestaande partners die door de gevolgen van de covid-19-maatregelen hard geraakt werden. Om te voorkomen dat ondernemingen zouden omvallen die voor de transitie naar een groene, sociale en creatieve samenleving cruciaal zijn.

Snelheid en flexibiliteit zijn key

Uit een evaluatie van de rol van DOEN tijdens de coronacrisis blijkt dat de snelheid en flexibiliteit van DOEN cruciaal was: DOEN kon snel beslissen en de bijdrage snel overmaken. Ook was DOEN goed in staat om maatwerk te leveren. Tegelijkertijd is de flexibiliteit en de veerkracht van de organisaties die geld ontvangen van DOEN indrukwekkend te noemen: sociale ondernemingen legden zich toe op de productie van mondkapjes, festivals werden online georganiseerd en internationaal gingen duurzame energiebedrijven succesvolle samenwerkingen met de gezondheidszorg aan.