Design Beyond Vision: ontwerp een inclusieve kunstwereld

Nieuwsoverzicht

Ontwerper Simon Dogger studeert aan de Design Academy Eindhoven wanneer hij zijn gezichtsvermogen verliest. Hij geeft niet op maar zet in op het sterke verlangen om zichzelf te herontdekken. Luisteren en voelen is zijn kracht, ontwerpen zijn passie. Met Design Beyond Vision (DBV), gesteund door het VriendenLoterij Fonds, start hij samen met medeontwerper Boey Wang een ontwerp- en onderzoeksproject. Samen stimuleren zij het kunst- en ontwerpveld om bij te dragen aan een inclusievere ontwerpsector.

De gezondheid van een maatschappij

“De toegankelijkheid van publieke gebouwen toont hoe gezond een samenleving is”, aldus Simon Dogger in een van zijn YouTube-video’s. Als non-visueel ontwerper houdt hij de designwereld een spiegel voor terwijl hij zoekt naar meer inclusieve vormen van communicatie. Design Beyond Vision gebruikt visuele, auditieve en zintuiglijke middelen om het voor mensen met een visuele beperking mogelijk te maken zich zelfstandig te verplaatsen in publieke gebouwen of net als ieder ander van kunst te genieten. “Een fundamenteel recht”, zo benadrukt hij.

De kunstwereld verbreden

Het maakt niet uit of je doof of blind bent of in een rolstoel zit, iedereen hoort in zijn kracht te staan en zoveel mogelijk zelfstandig te zijn. Door een inclusieve kunstwereld te ontwerpen, helpen Simon en Boey niet alleen mensen met een beperking. Zij krijgen dankzij zijn innovaties natuurlijk toegang tot kunst en design, maar de kunstwereld ontvangt ook een hele nieuwe doelgroep. Een groep die de werken vanuit een andere achtergrond ervaart en zo een nieuwe dimensie toevoegt. Hun visie is belangrijk om een inclusievere samenleving vorm te geven.

Horen, zien en voelen

Mooie voorbeelden van Simons eerdere werk zijn de Emotion-Whisperer, een tool die lichaamstaal omzet in een trilling en het bijvoorbeeld mogelijk maakt voor iemand die blind is om een glimlach te ervaren. Of Tik-Tik, een navigatie-app waarmee bezoekers met een visuele beperking zelfstandig kunnen navigeren door openbare gebouwen. Het zijn projecten waarmee Simon de vanzelfsprekendheden van mensen zonder beperking toegankelijk maakt voor mensen met een handicap. Hij laat zo aan anderen zien dat wat wij voor lief nemen voor anderen niet zo normaal is. Met Design Beyond Vision werkt hij vanuit deze visie aan nieuwe projecten.

Blik op Eindhoven

Van 22 tot en met 30 oktober zijn Simon en Boey aanwezig op de Dutch Design Week. Hun expositie ‘Design Beyond Vision’ is elke dag te bezoeken in het Klokgebouw. Er wordt een aan dit project gerelateerde workshop georganiseerd die bezoekers uitdaagt om ‘out of the box’ te denken en te ontwerpen. En als onderdeel van ‘What if Lab: redesigning the talk show’ denkt Simon in Eindhoven na over een nieuw format voor talkshows. Hoe kunnen we door slim gebruik te maken van onze zintuigen, digitale technologie en andere hulpmiddelen, een nieuw format creëren waarin aanwezigen niet alleen luisteren naar de boodschap, maar zelf deel uitmaken van het verhaal.