Batalo East slaat dansend een brug

Nieuwsoverzicht

Het Oegandese dansplatform Batalo East slaat een brug tussen traditionele en eigentijdse, urban dansstijlen. Door ook jonge dansers te betrekken probeert het platform verschillende leefwerelden en jong en oud met elkaar te verbinden.

Verbinding

Oeganda is een cultureel zeer divers land en regio’s verschillen sterk van elkaar. Mensen die niet in de stad wonen worden vaak geconfronteerd met kunstvormen, rolmodellen en ideeën die niet of nauwelijks aansluiten bij hun eigen realiteit. Batalo East verbindt traditionele dansvormen aan eigentijdse dansvormen en verbindt verschillende groepen mensen en leeftijden aan elkaar.

Focus op ontwikkeling sociale kunstpraktijk

Speciale aandacht gaat de komende jaren uit naar de verdieping van de samenwerking tussen Batalo East en de community in Butaleja, Oost-Oeganda. Deze community, die bestaat uit dorpsoudsten, bewoners, spirituele leiders, clanhoofden, jongeren uit het dorp, instrumentenmakers en muzikanten is zo enthousiast over de samenwerking met Batalo East dat ze een ruimte beschikbaar heeft gesteld voor de samenwerking. De komende jaren faciliteert en adviseert Batalo East de community bij het creëren van een structureel programma van activiteiten, organiseert ze een dansfestival en produceert ze danstheaterproducties die vertoond worden in verschillende steden om diverse publieksgroepen te bereiken.

Ontwikkeling en groei

DOEN steunt Batalo East al jaren en is onder de indruk van wat de organisatie in beweging heeft gebracht. Merel Oord, programmamanager DOEN: “Door haar open en inclusieve houding en groot talent voor samenwerking heeft Batalo East de afgelopen jaren een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en groei van het aantal dansers en dansstijlen in Oeganda en omringende landen. En heeft ze dansers aangezet maatschappelijke thema’s aan te kaarten, zoals kinderarbeid en tienermoederschap.”

Dans werd hier ingezet om een moeilijk bespreekbaar thema toch bespreekbaar te maken.