AgroEnable helpt de bodem én boeren in Rwanda

De Rwandese sociale onderneming AgroEnable verzamelt landbouwreststromen, van onder andere rijst en maïs, en maakt er biochar en houtskool van. Boeren gebruiken de biochar op hun land als bemester en bodemverbeteraar. Ook zorgt dit product ervoor dat CO2 voor langere tijd wordt opgeslagen in de bodem. Met steun van DOEN breidt AgroEnable verder uit, zodat ze nog meer boeren én het milieu kunnen helpen.

Uitgeputte bodems en ophopende reststromen

In Rwanda hebben boeren te maken met erosie en verminderde vruchtbaarheid van de bodem. Door monoculturen, het gebruik van chemische bemesting en bestrijdingsmiddelen en klimaatverandering, raken bodems uitgeput. Daarnaast zijn er veel reststromen, van onder andere landbouwgewassen en het riool, die zich ophopen of worden verbrand. Voor deze problemen biedt AgroEnable een oplossing.

Een natuurlijke bodemverbeteraar

Biochar is een speciale meststof, gemaakt van reststromen, die de bodem voedt en helpt om CO2 uit de lucht te halen en voor langere tijd op te slaan in de grond. Als boeren biochar gebruiken, zien ze hun bodem gezonder worden en hun gewassen beter groeien. Dit zorgt voor meer oogst en dus meer opbrengsten voor de boeren.

Meer reststromen verwerken

Met steun van DOEN breidt AgroEnable hun huidige verwerkingsinstallatie uit, zodat ze meer reststromen kunnen verwerken, waaronder rioolslib. Daarmee kunnen ze meer biochar maken en dus meer boeren helpen. Tegelijkertijd beschermen ze het milieu door het verbeteren van de bodem en het opslaan van CO2 in de grond.

“Door het hergebruik van reststromen, het verbeteren van de bodem en het verwijderen van CO2, draagt AgroEnable bij aan de transitie naar een regeneratieve economie. Met het produceren van biochar en het flexibel inspelen op mogelijke innovaties, zoals het gebruik van rioolslib, zijn ze een echte voorloper in Rwanda.” – Maarten Derksen, programmamanager Stichting DOEN.

Stichting DOEN steunt AgroEnable met dank aan de deelnemers van de Postcode Loterij.