DOEN participeert al bijna 20 jaar in innovatieve sociale en/of duurzame ondernemingen en fondsen in binnen- en buitenland. Zowel vanuit Stichting DOEN als vanuit het innovatieve investeringsfonds DOEN Participaties BV. DOEN heeft daarmee veel ervaring opgedaan met impact investeren. Naast financiƫle ondersteuning levert DOEN ook inhoudelijk ondersteuning door partijen uit het netwerk aan elkaar te verbinden en experts in te schakelen waar nodig om zo de bedrijven verder te helpen.

Waarin investeert DOEN?
DOEN investeert direct in ondernemingen met converteerbare leningen of participaties. Daarnaast investeert DOEN Participaties BV. in investeringsmaatschappijen en fondsen om de impact te kunnen vergroten. DOEN stapt vaak als een van de eerste financiers in. Daarmee neemt DOEN risico en geeft beginnende bedrijven en fondsen de kans op hun vernieuwende manier duurzame en sociale veranderingen te realiseren. Met een vroege investering spreekt DOEN vertrouwen uit in de ondersteunde bedrijven en vergroot de kans dat de bedrijven ook andere investeerders weten aan te trekken.

Participaties
DOEN investeert voornamelijk in start-ups: bedrijven die zich bevinden in de fase net voor of na marktintroductie. De participaties passen binnen of liggen in het verlengde van de programma's van DOEN. Daarnaast worden investeringen van DOEN gekenmerkt voor grote beoogde sociale en/of duurzame impact, sterk ondernemerschap, innovatie en schaalbaarheid. DOEN wil met haar investeringen aantonen, dat het mogelijk is zowel maatschappelijk rendement als financieel rendement te behalen. Alle opbrengsten uit deze investeringen worden door DOEN opnieuw ingezet.

Fondsinvesteringen
Fondsinvesteringen worden gedaan vanuit DOEN Participaties BV. Bij investeringen in het buitenland waar DOEN kennis mist over de lokale context of binnen een heel specifieke sector in Nederland, kan het effectiever zijn om via een investeringsfonds te investeren. DOEN Participaties BV. stelt financiering beschikbaar en het fonds is verantwoordelijk voor portfoliomanagement. Het participatiefonds neemt dan vaak de rol in van eerste fondsinvesteerder. Ook voor fondsinvesteringen gelden de criteria: sociale en/of duurzame impact, sterk ondernemerschap, innovatie en schaalbaarheid. Voorbeelden van fondsen waar DOEN in investeert, zijn:

- Postcode Lottery Green Challenge Fund
- Aqua Spark
- De twee Start Green fondsen
- Tendris Holding BV
- Gray Ghost DOEN Social Ventures Fund
- BPI Southern Africa fonds

Voorbeelden van participaties

Meer informatie?
Wil je meer weten of heb je een vraag? Stuur dan een e-mail aan Pamela ter Schiphorst, pamela@doen.nl

Teammedewerker

Pamela ter Schiphorst
Pamela ter Schiphorst

Folder Impact Investeringen