Met de bijdrage van de Goede Doelen Loterijen, ondersteunt DOEN jaarlijks meer dan 200 initiatieven door middel van subsidies, participaties en leningen. We ondersteunen zowel grote als kleine initiatieven en werken vanuit de filosofie: subsidiëren waar nodig, participeren, verstrekken van leningen en garanties waar mogelijk. De rol van DOEN is om juist die allereerste fase te ondersteunen, om initiatieven een vliegende start te geven en daarmee innovatie te stimuleren. Na die eerste fase draagt DOEN de initiatieven waar mogelijk over aan andere partijen om de impact van de initiatieven te vergroten.
DOEN ondersteunt initiatieven van bijvoorbeeld stichtingen, coöperaties, verenigingen, eenmanszaken, VOF’s en BV’s. Via die organisaties en ondernemingen en inzet van de verschillende financiële instrumenten probeert DOEN haar doelstellingen te bereiken. Naast het ondersteunen van deze voorlopers brengt DOEN hen met elkaar in contact en brengt hun initiatieven onder de aandacht van een groot publiek.

Subsidies

In alle gevallen waarin de aanvragende organisatie een ideëel doel heeft en geen eigen financiële middelen kan genereren om dat doel te bereiken, is een subsidie een geschikt instrument. Bij Stichting DOEN is de subsidie het meest gebruikte financieringsinstrument. DOEN maakt onderscheid tussen projectsubsidies, programmasubsidies en institutionele subsidies:
- een projectsubsidie  is een gift in de vorm van geld voor een specifiek project van of binnen een organisatie.
- een programmasubsidie is een gift in de vorm van geld waarmee een bepaald programma van een organisatie wordt gesteund.
- een institutionele subsidie is een gift in de vorm van geld waarmee een organisatie als geheel wordt gesteund.

Leningen

DOEN ziet de verstrekking van leningen in principe als een taak voor banken. Gezien de fase waarin zij zich bevinden komen aanvragers echter vaak nog niet in aanmerking voor bankfinanciering, bijvoorbeeld omdat ze geen zekerheden kunnen bieden. In deze gevallen kan DOEN besluiten wel een lening te verstrekken om het initiatief een kans te geven. Hoe de lening wordt gestructureerd en welke afspraken worden gemaakt hangt af van het initiatief en de verwachte terugbetaalcapaciteit. Ontvangen aflossing en rente zet DOEN opnieuw in voor groene, sociale of creatieve initiatieven die helpen de doelstellingen van DOEN te bereiken.

Participaties

DOEN participeert al bijna 25 jaar in innovatieve, sociale en/of duurzame ondernemingen en fondsen in binnen- en buitenland die het algemeen nut dienen. Dit gebeurt zowel vanuit Stichting DOEN als vanuit haar eigen maatschappelijke investeringsmaatschappij DOEN Participaties BV. DOEN heeft veel ervaring opgedaan met 'impact investeren'. Lees meer over participaties.