Stichting DOEN opereert bij het nastreven van haar doelstellingen vanuit het principe: ‘participeren waar mogelijk en subsidiëren waar nodig’. Hoewel het overgrote deel van de jaarlijkse steun uit subsidieprojecten bestaat zet Stichting DOEN ook leningen in en investeert via haar dochter, maatschappelijke investeringsmaatschappij DOEN participaties BV, in groene en sociale ondernemingen en fondsen die bijdragen aan de doelstellingen van de stichting: een groene, sociaal inclusieve en creatie wereld.

Binnen de doelstelling van Stichting DOEN is de rol van het instrument participaties drieledig:

  1. Het geeft groene en sociale startups toegang tot noodzakelijk ontwikkelkapitaal in een fase die door de meeste andere financiers als te risicovol worden beschouwd. Zonder investering van DOEN P zouden deze startende bedrijven of fondsen niet of maar in beperkte mate kunnen bijdragen aan een leefbare wereld.

  2. Door te participeren kan voorkomen worden dat bedrijven afdwalen van hun oorspronkelijke duurzame of sociale missie.

  3. Door te participeren kan DOEN Participaties langer betrokken blijven bij impactvolle bedrijven met innovatieve ideeën.

Dit doet DOEN Participaties door het verstrekken van converteerbare leningen, directe participaties, het afgeven van garanties of door te investeren in fondsen. DOEN Participaties streeft niet naar financiële winst, maar primair naar maatschappelijk rendement. Door te participeren wordt wel de mogelijkheid gecreëerd om middelen meerdere keren in te zetten. Leningen worden terugbetaald, participaties worden met winst verkocht en/of dividend wordt betaald. Zo groeit de impact die DOEN Participaties heeft op de maatschappij.

Bij participaties wordt in elke fase bepaald of de duurzame of sociale onderneming nog bijdraagt aan de doelstellingen van Stichting DOEN. Monitoring vindt plaats op basis van contractueel vastgelegde rapportage over inhoudelijke- en financiële voortgang. Zolang een bedrijf bijdraagt aan het bereiken van de doelstelling van Stichting DOEN en zolang DOEN Participaties een rol te vervullen heeft binnen de onderneming, streeft DOEN Participaties geen exit na. In andere gevallen werkt DOEN Participaties naar een exit, maar is geduldig. Deze strategie wijkt sterk af van andere investeringsmaatschappijen die over het algemeen een termijn van 6 jaar hanteren. Bij een exit weegt DOEN Participaties continuering van de missie zwaar mee in de selectie van een potentiele koper. Op die manier blijft ook zonder de inbreng van DOEN Participaties het bijdragen aan een leefbare wereld voorop staan.

Meer weten? Lees in onderstaande case over de rol die DOEN en DOEN Participaties hebben gespeeld bij The New Motion.