Dit overzicht toont een selectie initiatieven van onze creatieve helden die DOEN heeft ondersteund in 2014 en 2015.

CREATIEF

DOEN gelooft in de kracht van creativiteit in de samenleving. Kunst en cultuur verwondert het publiek en confronteert en verbindt mensen. Vaak is creativiteit de motor voor verandering omdat het mensen uitdaagt om voorbij het bestaande te denken.
In Nederland steunen we kunstenaars die actuele thema’s kiezen en daarmee een groot publiek bereiken. Buiten Nederland richten we ons met name op Afrika waar we de opbouw van het culturele veld versterken. We financieren de volgende drie programma’s:

Maatschappelijke Rol Cultuur (NL)
DOEN zoekt nieuwe wegen om de sociale interactie tussen kunst en kunstinstellingen en hun omgeving, zoals bezoekers en maatschappelijke partners, te versterken. Dit betekent dat we de dialoog met de omgeving in het maakproces belangrijk vinden. Voor het aanbod aan activiteiten van culturele organisaties wordt samengewerkt met het publiek, communities en maatschappelijk georiënteerde organisaties om sociale vernieuwing te bereiken en daadwerkelijke verandering tot stand te brengen. Hiermee kan een organisatie een actuele rol spelen  en het maatschappelijk draagvlak voor culturele activiteiten vergroten. Binnen Maatschappelijke Rol Cultuur ondersteunt DOEN projecten in Nederland (inclusief Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden).
Kijk ook op www.doen.nl/maatschappelijkerolcultuur

Social Design (NL)
Met Social Design richt Stichting DOEN zich op initiatieven van kunstenaars en ontwerpers die bijdragen aan het creëren van nieuwe perspectieven op actuele onderwerpen. Kunstenaars en ontwerpers benaderen maatschappelijke vraagstukken vanuit onverwachte invalshoeken en dragen zo bij aan mogelijke oplossingen vanuit hun sociale ambitie. Binnen Social Design stelt DOEN het streven naar duurzaamheid centraal waarbij een balans wordt nagestreefd tussen economie, maatschappij en klimaat. De komende periode zijn de volgende thema’s daarbij leidend: Better Less en Well-being.
DOEN ondersteunt binnen dit programma initiatieven in Nederland (inclusief Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden).
Kijk ook op www.doen.nl/socialdesign

Cultuur en Media Internationaal
DOEN ondersteunt initiatieven die  de culturele infrastructuur in Noord-/Oost- en West-Afrika versterken met name in Mali, Tunesië en Oeganda. De nadruk ligt op financiering van lokale projecten en organisaties waarbij wij openstaan voor alle disciplines en activiteiten. Afweging gebeurt op basis van de urgentie en meerwaarde van een project binnen de culturele sector in het betreffende land of de bijdrage die het levert aan samenwerking en vernieuwing in de sector in een hele regio.
In Noord-Afrika (Tunesië en Egypte) werkt DOEN via de organisatie Culture Resource en het Arab Fund for Arts and Culture. DOEN financiert in deze landen niet meer direct projecten of organisaties. Culture Resource en AFAC beschikken over meer contextinformatie en kunnen daarom efficiënter financieren in deze politiek instabiele regio. Meer over het programma Cultuur Internationaal>>

Arts Collaboratory (AC) stimuleert sociale innovatie via beeldende kunst en design in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. AC financiert projecten van onafhankelijke beeldende kunst  organisaties die zich richten op:
- Onderzoek naar of het ontwikkelen van nieuwe perspectieven op specifieke sociale, culturele, economische of klimaat kwesties;
- Ontwikkeling van nieuwe vormen van samenwerking en co-creaties tussen/van mensen en groepen binnen en buiten de kunstensector.
Daarnaast worden elk jaar enkele organisaties geselecteerd voor langere termijn ondersteuning. Criteria hiervoor zijn de bijdrage die een organisatie levert aan de kunst sector in het betreffende land/regio, de kwaliteit van het werk en of het programma bijdraagt ​​aan sociale innovatie en/of collaboratieve kunstpraktijk.
Naast de financiering fungeert Arts Collaboratory ook als een platform om kennis te delen.
Arts Collaboratory is een programma van DOEN en Hivos, uitgevoerd in samenwerking met Casco.

Op het gebied van Media Internationaal werkt DOEN vanaf 2014 alleen via het Media Development Investment Fund.

Op de kaartPROJECTEN CREATIEF

Maatschappelijk Rol Cultuur

Social Design

Cultuur en Media Internationeel

SERVICE & CONTACT

Contact:

Telefoon: 020-5737333
Vragen over aanvragen: graag bellen tussen 9:00 en 12:00 uur.


Disclaimer 

Bijvoorbeeldboekjes

Lees de nieuwste editie

Duurzame Energie

Lees wat DOEN doet aan duurzame energie

Participaties

DOEN en onze participaties

ANBI

Stichting DOEN is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

Blog: de helden van DOEN

Lees de verhalen over onze helden. Hun initiatieven dragen bij aan een groene, sociale en creatieve samenleving.

Qurrent

Stichting DOEN ontving in 2011 een bijdrage uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij voor de oprichting van het energiebedrijf van de toekomst: Qurrent.

Jaarverslag 2014

Lees ons jaarverslag 2014