Dit overzicht toont een selectie initiatieven van onze creatieve helden die DOEN heeft ondersteund.

CREATIEF

DOEN gelooft in de kracht van creativiteit in de samenleving. Kunst en cultuur verwondert het publiek en confronteert en verbindt mensen. Vaak is creativiteit de motor voor verandering omdat het mensen uitdaagt om voorbij het bestaande te denken.
In Nederland steunen we kunstenaars die actuele thema’s kiezen en daarmee een groot publiek bereiken. Vanaf januari 2016 gaat de ondersteuning van cultuur initiatieven in Nederland via het BankGiro Loterij Fonds.
Het BankGiro Loterij Fonds komt voort uit de Nederlandse culturele programma’s Maatschappelijke Rol Cultuur en Social Design. Het Fonds ondersteunt verrassende, culturele initiatieven in Nederland die een breed publiek aanspreken.

Buiten Nederland richten we ons met name op Afrika waar we de opbouw van het culturele veld versterken. We financieren hiervoor het volgende programma:

Cultuur en Media Internationaal
DOEN ondersteunt initiatieven die  de culturele infrastructuur in Noord-/Oost- en West-Afrika versterken met name in Mali, Tunesië en Oeganda. De nadruk ligt op financiering van lokale projecten en organisaties waarbij wij openstaan voor alle disciplines en activiteiten. Afweging gebeurt op basis van de urgentie en meerwaarde van een project binnen de culturele sector in het betreffende land of de bijdrage die het levert aan samenwerking en vernieuwing in de sector in een hele regio.
In Noord-Afrika (Tunesië en Egypte) werkt DOEN via de organisatie Culture Resource en het Arab Fund for Arts and Culture. DOEN financiert in deze landen niet meer direct projecten of organisaties. Culture Resource en AFAC beschikken over meer contextinformatie en kunnen daarom efficiënter financieren in deze politiek instabiele regio. Meer over het programma Cultuur Internationaal>>

Arts Collaboratory (AC) stimuleert sociale innovatie via beeldende kunst en design in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. AC financiert projecten van onafhankelijke beeldende kunst  organisaties die zich richten op:
- Onderzoek naar of het ontwikkelen van nieuwe perspectieven op specifieke sociale, culturele, economische of klimaat kwesties;
- Ontwikkeling van nieuwe vormen van samenwerking en co-creaties tussen/van mensen en groepen binnen en buiten de kunstensector.
Daarnaast worden elk jaar enkele organisaties geselecteerd voor langere termijn ondersteuning. Criteria hiervoor zijn de bijdrage die een organisatie levert aan de kunst sector in het betreffende land/regio, de kwaliteit van het werk en of het programma bijdraagt ​​aan sociale innovatie en/of collaboratieve kunstpraktijk.
Naast de financiering fungeert Arts Collaboratory ook als een platform om kennis te delen.
Arts Collaboratory is een programma van DOEN en Hivos, uitgevoerd in samenwerking met Casco.

Op het gebied van Media Internationaal werkt DOEN vanaf 2014 alleen via het Media Development Investment Fund.

Op de kaartPROJECTEN CREATIEF

Cultuur en Media Internationaal

Maatschappelijk Rol Cultuur (tot 2016)

Social Design (tot 2016)

SERVICE & CONTACT

Contact:

Telefoon: 020-5737333
Vragen over aanvragen: graag bellen tussen 9:00 en 12:00 uur.
 Privacy en Cookie Statement  

Bijvoorbeeldboekjes

Lees de nieuwste editie

Jaarverslag

Lees ons jaarverslag 2015

Participaties

DOEN en onze participaties

ANBI

Stichting DOEN is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 Disclaimer

Blog: de helden van DOEN

Lees de verhalen over onze helden. Hun initiatieven dragen bij aan een groene, sociale en creatieve samenleving.

Qurrent

Stichting DOEN ontving in 2011 een bijdrage uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij voor de oprichting van het energiebedrijf van de toekomst: Qurrent.

DOEN bestaat dit jaar 25 jaar!